14 Ogólnopolski Rajd Survivalowy „Orły 2019”

Impreza trwała od piątku do niedzieli w kompleksach leśnych Puszczy Bukowej. Uczestnicy rajdu reprezentujący Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze z Trzebieży, Czaplinka, Warszawy, Kuźni Raciborskiej, Szczecina, Podborska oraz MOS im. Św. Brata Alberta w Szczecinie rywalizowali na ponad 30-kilometrowej trasie w podszczecińskich lasach. Na trasie rajdu młodzież wykonywała survivalowe zadania konkursowe z zakresu promowania zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień. Dodatkowo sprawdzano umiejętności młodzieży z ratownictwa medycznego, wspinaczki, strzelectwa oraz topografii. Gościem honorowym imprezy był znany szczeciński zawodnik Muay Thai&K1 Kickboxing Marcin Parcheta, który opowiadał uczestnikom o przezwyciężaniu słabości w sporcie i w życiu codziennym. Organizację imprezy wspierali wolontariusze z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz uczniowie klasy mundurowej Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej z opiekunem Michałem Duszą. Łącznie z wolontariuszami i organizatorami w przedsięwzięciu wzięło udział około 100 osób. Cały rajd wygrała reprezentacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ze Szczecina, która osiągnęła najwyższe noty na punktach zadaniowych oraz drugi czas przemarszu trasą rajdu. Na drugiej pozycji sklasyfikowano MOW z Kuźni Raciborskiej, a na trzeciej MOW z Podborska. Szanowany tytuł „Orła Orłów” (najsprawniejszy uczestnik indywidualnie) przyznano Natalii Kluge z Warszawy. „Rajd Orły 2019” odbywał się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Magdaleny Zarębskiej-Kulesza. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szczecinie to wiodąca w regionie placówka zajmująca się opieką i pomocą niedostosowanym społecznie dziewczętom w wieku od 13 do 18 lat. Podopieczne umieszczane są w MOW na podstawie decyzji sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich). Organem prowadzącym Ośrodek jest Rada Miasta Szczecin, zaś nadzór merytoryczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Obecnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szczecinie może przebywać 60 wychowanek. Placówka składa się z dwóch integralnych części: internatu i szkół – Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi oraz Branżowej Szkoły I stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W internacie funkcjonuje 5 grup wychowawczych. Na terenie placówki działa biblioteka, pracownia komputerowa, dwie pracownie krawieckie oraz dwie pracownie gastronomiczne. Ośrodek aktywnie uczestniczy w życiu lokalnym środowiska współpracując na co dzień z instytucjami kulturalno–oświatowymi Szczecina oraz Polic.

 Źródło

https://gs24.pl/szczecinianie-najlepsi-w-ogolnopolskim-rajdzie-survivalowym-orly-2019-zdjecia/ar/c2-14126937