MOS im. Św. Brata Alberta

140-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie

Z okazji 140-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie w niedzielne przedpołudnie młodzież Ośrodka odwiedziła Zajezdnię Pogodno zapoznając się z całym przekrojem tramwajów, które wyjeżdżały przez lata na ulice miasta.