20 grudnia 2017 spotkanie Wigilijne

                W dniu 20 grudnia 2017 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. św Brata Albrta odbyło się spotkanie Wigilijne.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, którą sprawował ks. Giec – Dyrektor Centrum Edukacji Archidiecezji Szczecińsko – Kamińskiej.

Po Mszy Świętej odczytany został fragment Pisma Świętego oraz zaśpiewano Kolendę. Po wspólnym dzieleniu się opłatkiem wszyscy wzięli udział w Jasełkach, które zostały przygotowane przez panią Bożenę Pytlowską wraz z uczniami klasy siódmej.

Po części artystycznej wszyscy zasiedliśmy do wspólnej kolacji. Nie zabrakło również Świętego Mikołaja i prezentów.