CZAS NA MŁODZIEŻ

Projekt ‘Czas na młodzież 2019” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . KOORDYNATOREM PROJEKTU W MOS jest Pan  A.Dąbrowski Projekt realizuje Caritas Polska przy współpracy ze Stowarzyszeniem Morena. Celem projektu jest podniesienie kompetencji…