Koło wolontariatu

KOŁO  WOLONTARIATU

Placówka poza działalnością edukacyjną i wychowawczą, posiada zadania rozwojowe i profilaktyczne skierowane na wychowanka. Bardzo ważne w tym kontekście jest rozwijanie u młodych ludzi poczucia empatii i zaangażowania społecznego. Udział w wolontariacie w wyniku nabytych doświadczeń pozwala naszym wychowankom sprecyzować…