Uczenie przez działanie – spółdzielnie uczniowskie!