CZAS NA MŁODZIEŻ

Projekt ‘Czas na młodzież 2019” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój .

KOORDYNATOREM PROJEKTU W MOS jest Pan  A.Dąbrowski

Projekt realizuje Caritas Polska przy współpracy ze Stowarzyszeniem Morena. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych naszych wychowanków.
Jako uczestnicy projektu:
– we współpracy z opiekunami opracują swój Indywidualny Plan Rozwoju,
– wezmą udział w warsztatach z kompetencji miękkich,
– poszerzą swoje umiejętności praktyczne, realizując autorski projekt społeczny,
– zrealizują staż wolontariacki w strukturach Caritas Polska,
– wezmą udział w wybranym przez siebie szkoleniu, kończącym się certyfikatem państwowym.