E-SZKOŁA

Od 25 marca został wprowadzony obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym na poniżej zostaną umieszczone najważniejsze informacje dotyczące tej formy kształcenia.

NAJNOWSZE MATERIAŁY I DOKUMENTY

MOTYWACJA – list do rodziców/opiekunów

KONKURS – Pomagajmy, ucząc się w domu

PROCEDURA  nauczania na odległość

E-Plan zajęć

Adresy email i inne formy kontaktu z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami Szkoły

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 30.03 – 01.04.2020R.