•  Rekrutacja 2019/2020
    Rekrutacja 2019/2020
  • Szkoła Podstawowa
    Szkoła Podstawowa
  • Informacje dla rodziców
    Informacje dla rodziców

Fizyka w szkole

Ciekawe zestawy edukacyjne ułatwiają uczniom zrozumienie zachodzących w przyrodzie zjawisk fizycznych.