Gimnazjum im. Św. Brata Alberta przy M.O.S.

Gimnazjum  im. Św. Brata Alberta  przy M.O.S. im. Św. Brata Alberta jest szkołą założoną w 2012 roku. Jest to szkoła niepubliczna utworzona dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  im. Św. Brata Alberta w Szczecinie.