•  Rekrutacja 2019/2020
    Rekrutacja 2019/2020
  • Szkoła Podstawowa
    Szkoła Podstawowa
  • Informacje dla rodziców
    Informacje dla rodziców

III Sztafetowe Biegi Przełajowe

III Sztafetowe Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie odbyły się 20 września 2018 roku. Gratulujemy wychowankom MOS w Ryszewku.