Koło ogrodnicze

 

Na zajęciach koła ogrodniczego wychowankowie poznają otaczające Ośrodek drzewa, krzewy i kwiaty. Obserwują zmiany i zjawiska zachodzące w przyrodzie. W ramach zajęć koła odbywają się zajęcia terenowe, wycieczki w okolice placówki, zwiedzanie ogródków, spacery po pobliskim osiedlu. Bardzo często w ten sposób podopieczni pozyskują informacje służące do planowania wyglądu otaczającego nas ogrodu.

Ważnym zadaniem jest uwrażliwienie wychowanków na problemy ochrony przyrody. Zazwyczaj dla młodzieży przebywanie na łonie przyrody jest nudne i meczące. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań mających na celu zrozumienie świata przyrody, procesów w nim zachodzących i nabycie umiejętności czerpania satysfakcji z obserwacji środowiska przyrodniczego. Dzięki temu wychowankowie mogą uświadomić sobie jak duży wpływ ma każdy z nas na otaczające go środowisko oraz jak przyroda wpływa na każdego przebywającego w niej człowieka. Praca w ogrodzie oprócz oczywistego kształtowania wspomnianych wyżej postaw rozwija umiejętności działania zespołowego, planowania, realizacji zadań zgodnie z harmonogramem, odpowiedzialności za podjęte zadania oraz systematyczności. Realizowanie prac w ogrodzie uczy szacunku do pracy i jej efektów. Wychowanek który włoży wiele trudu w pielęgnację ogrodu nie będzie go później niszczył, a mając świadomość ile wysiłku kosztuje utrzymanie terenów zielonych w należytym stanie, nie będzie ich niszczył także poza placówką.