Koło techniczno-modelarskie

Modelarstwo uważane jako hobby może być wspaniałym przykładem rozwijania uzdolnień manualnych uczniów tak potrzebnych i przydatnych w życiu codziennym. Jest to sposób
na spędzenie czasu wolnego, uczy cierpliwości i precyzji, dają podstawy wiedzy technicznej
i umiejętności posługiwania się narzędziami. Kształcą naturalne potrzeby aktywności twórczej, rozwijają ciekawość poznawczą, kształtują umiejętność współdziałania w zespole.

        Końcowym osiągnięciem pracy wychowanków jest wystawa prac wytwórczych na Jasnych Błoniach w ramach festynu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”, nasze stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

CELE EDUKACYJNE

  1. Kształtowanie nawyków produktywnego i efektywnego spędzania czasu wolnego.
  2. Kreowanie pozytywnych cech charakteru (wytrwałość, cierpliwość, poczucie estetyki,     odpowiedzialność, praca w grupie).
  3. Kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania narzędzi prostych.
  4. Pogłębianie zainteresowań technicznych.
  5. Doskonalenie umiejętności przestrzennego i logicznego myślenia.
  6. Organizowanie stanowiska pracy.
  7. Stosowanie racjonalnego i ekonomicznego wykorzystywania materiałów konstrukcyjnych.
  8. Kształtowanie zasad etycznego postępowania.
  9. Realizowanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.