MOS im. Św. Brata Alberta

Pomysł na przyszłą edukację

Podczas dni otwartych w Zespole Szkół Budowlanych nasi wychowankowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły.