•  Rekrutacja 2019/2020
    Rekrutacja 2019/2020
  • Szkoła Podstawowa
    Szkoła Podstawowa
  • Informacje dla rodziców
    Informacje dla rodziców

Pomysł na przyszłą edukację

Podczas dni otwartych w Zespole Szkół Budowlanych nasi wychowankowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły.