Pracownicy Ośrodka i Gimnazjum

Wychowawcy i nauczyciele

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. św. Brata Alberta

i Gimnazjum Specjalnego im. Św. Brata Alberta

 

Dyrektor CEASK                           Ks. Dobrosz Jarosław

Dyrektor   MOS                             p. Tymejczyk Joanna

Kierownik grup wychowawczych  p. Sawicz Beata

 

Gimnazjum Specjalne im. Św. Brata Alberta

 

L.p. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1 Dąbrowski Andrzej EDB, technika
2 Dołęga Paweł informatyka
3 Hrynkiewicz Anna/

Adam Szczemierski

matematyka kl.3
4 Kozłowska Barbara socjoterapia
5 Krakowczyk Krystyna j.niemiecki
6 Olszańska Wioleta geografia, wdż,
7 Pater Kamil historia, WOS, wychowawca klasy 3
8 Pietranis Marta matematyka kl.1,2
9 Piętak Paulina j.angielski
10 Pytlowska Bożena muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, wychowawca klasy 1
11 Ks. Skwara Arkadiusz religia
12 Świłpa Sebastian wychowanie fizyczne
13 Tymejczyk Joanna chemia, fizyka
14 Żywica Agnieszka biologia
15 Żwirska Anna j.polski, wychowawca klasy 2

 

MOS im. św. Brata Alberta

 

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1 Baranowska Marta psycholog
2 Sawicz Beata pedagog
3 Pytlowska Bożena wychowawcy

grupy 1

4 Spych Daniel
5 Świłpa Sebastian wychowawcy

grupy 2

6 Żwirska – Kocela Anna
7 Dąbrowski Andrzej wychowawcy

grupy 3

8 Kędzior Monika
9 Czugała Jacek wychowawcy

grupy 4

10 Mariak Krystyna
11 Pater Kamil wychowawca
12 Janusz Wydrachowski pracownik pedagogiczny
13 Żywica Agnieszka wychowawca