Praktyka w MOS

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Św. Brata Alberta jest placówką najchętniej wybieraną przez studentów na odbywanie praktyk pedagogicznych. Dzięki temu zyskują doświadczenie zwłaszcza studenci pedagogiki tutejszego Uniwersytetu Szczecińskiego, jak i innych szczecińskich uczelni wyższych. W przeciągu ostatnich trzech lat, praktykę odbyło u Nas około 100 studentów, którzy dzięki współpracy z kadrą pedagogiczną, nabyli doświadczenia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, a także wzbogacili swoją wiedzę o niezbędną dokumentację charakterystyczną dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

MOS im. św. Brata Alberta jest otwarty na współpracę z młodzieżą, jak i uczelniami wyższymi, które kształcą przyszłe kadry pedagogiczne.