Przekaż 1% podatku

Jak nas wspomócalbert

Partnerstwo Centrum EdukacyjnegoArchdiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Ze stowarzyszeniem PARAFIADA

Przekaż 1% podatku

KRS 0000124134 / poz. 125 PiT /

Z dopiskiem „Szkoła” / poz. 128 PiT /