JAK CO ROKU W GOLĘCINIE SKĄD KOLĘDA RZEWNA PŁYNIE

CHŁOPCY NASI SIĘ ZEBRALI WIELE KOLĘD ZAŚPIEWALI ,

PRZEDSZKOLAKÓW PREZENTAMI OBDAROWALI .