RUCH JEST W STANIE ZASTĄPIĆ LEK

RUCH JEST W STANIE ZASTĄPIĆ LEK .

WSZYSTKIE LEKI RAZEM WZIĘTE NIE ZASTĄPIĄ RUCHU