Sant’Egidio

Na cztery dni Wieliczka zmieniła się w prawdziwe centrum budowania pokoju.

To za sprawą V Międzynarodowego spotkania wspólnoty Sant’Egidio.

            Aby na kongresie pod hasłem „A world without violence” debatować i doświadczać tego, jak buduje się pokój, do Wieliczki zjechało prawie 500 młodych osób z Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród obecnych było również sześciu wychowanków MOS. im. Św. Brata Alberta wraz z wychowawcą – Panem Danielem oraz grupa wolontariuszy z Chojny z opiekunami i Szczecina z ks. Maciejem i Panią Joanną.

Uczestnicy spotykali się w grupach i na modlitwach o pokój, a w czwartek wieczorem na Campus Misericordiae zasadzili dąb swojej wspólnoty. Towarzyszył im m.in. kard. Stanisław Dziwisz, który apelował, by młodzi wzięli przyszłość w swoje ręce.

Jednym z punktów programu był też wyjazd do Auschwitz ale także spotkanie z panią Ritą, która jako mała dziewczynka, razem ze swoją siostrą bliźniaczką była poddawana eksperymentom medycznym.

Wspólnota Sant’Egidio za jeden ze swoich celów stawia sobie budowanie pokoju, wsłuchując się w słowa Jana Pawła II z 1986 roku, że jest to warsztat pracy otwarty dla wszystkich.

– Pokój zaczyna się w naszych sercach. On jest łaską i darem, ale nie zaprowadzimy go w pojedynkę.

We wspólnocie jesteśmy silniejsi – przekonuje S. Gawrysiak.

Choć osoby, które przyjechały do Wieliczki są jeszcze młode, doskonale dostrzegają chwile, kiedy między ludzi wkrada się nienawiść.

Spotkanie młodych w Wieliczce zakończyło się w niedzielę 24 września.

            Po jego zakończeniu, dzięki uprzejmości Pana Burmistrza Wieliczki cała grupa ze Szczecina i Chojny mogła nieodpłatnie zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce.

            Dodatkową atrakcją na trasie naszej wycieczki była możliwość zwiedzenia dawnej stolicy