MOS im. Św. Brata Alberta

Spacer w kierunku j.Goplana