Stosowanie socjoterapii w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania

Stosowanie socjoterapii w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania

 „W każdym z nas ukryte są niewidzialne nuty. Odkryj je i zagraj najpiękniejszą melodię świata. Twoją melodię”.

                                                                                              Ranata Bocian

Pracę z dziećmi z zaburzeniami zachowania można porównać do pracy dyrygenta jakim jest terapeuta socjoterapii, który ma na celu wydobyć z nich to co najpiękniejsze, ukryte tzn. empatia, dobroć , uczciwość wobec siebie i innych, itp., czyli wydobyć ukryte niewidzialne nuty, bo przecież człowiek nie rodzi się zły. Wówczas młody człowiek będzie potrafił żyć szczęśliwie w społeczeństwie tzn. „grać” najpiękniejszą melodię świata stosując ją w życiu kierując się i dzielić się nią z innymi czyli miłością, wrażliwością, asertywnością, lojalnością, umiejętnością radzenia sobie z emocjami. Dzięki zajęciom socjoterapeutycznym, można przywrócić prawidłowy system wartości, wzbudzać wrażliwość moralną poprzez pokazywanie atrakcyjności dobra i jednocześnie nazywanie zła, rozwijać samoświadomość, zdolność do krytycznej oceny zachowań własnych i innych ludzi, kształtować umiejętność samodzielnego wydawania osądów moralnych.

Człowiek nie rodzi się zły. Zaburzenia  zachowania u dzieci to przyczyna wielu błędów popełnionych w procesie dydaktycznym i wychowawczym przez nauczycieli i rodziców oraz przeżycia traumatyczne których dzieci doświadczają ( choroby, śmierć bliskich, rozwód rodziców, przemoc, poważny wypadek, niemożność sprostania stawianym wymaganiom) oraz kontakty z rówieśnikami. Wszystkie te sytuacje przyczyniają się do tego, że dzieci nie potrafią radzić sobie z sytuacjach stresujących. Pod wpływem dużego napięcia emocjonalnego obniża się zdolność prawidłowej percepcji i dziecka przestaje dostrzegać inne alternatywy i możliwości działania. Jest skupiony na tym, aby zmniejszyć napięcie emocjonalne, nie myśli racjonalnie, czuje się bezradnie i traci kontrolę nad własnym zachowaniem. Zajęcia terapeutyczne uczą kontroli nad swoimi emocjami, wyrażania swoich uczuć, podwyższają swoją samoocenę, poczucie wartości co sprawia, że dziecko nie czuje się bezradne i zaczyna kontrolować swoje zachowanie.  Wszystkie techniki socjoterapeutyczne m.in. arteterapia daje szansę dzieciom z zaburzeniami zachowania na zmianę życia bądź poprawę jego jakości. Dzieci te zaczynają rozumieć siebie zmieniając swoje postępowanie, budują pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci objęte socjoterapią mają szansę stać się w przyszłości dojrzałymi, odpowiedzialnymi ludźmi, którzy będą czerpać z życia to co najlepsze. Dzieci z zaburzeniami zachowania poprzez kontakt ze sztuką poszerzą oraz pogłębią swoje uczucia, percepcję, myślenie, wyobraźnię, „wykrzyczy” to co je boli, przeszkadza, a co za tym idzie rozładuje swoje emocje.

Opracowała: Monika Kędzior – Wychowawczyni MOS im. Św. Brata Alberta w Szczecinie.

Artykuł w postaci pliku PDF:
Stosowanie socjoterapii w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania