MOS im. Św. Brata Alberta

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta przy M.O.S.

Szkoła Podstawowa   im. Św. Brata Alberta  przy MOS im. Św. Brata Alberta jest szkołą przekształconą z założonego  w 2012 Gimnazjum im.  św. Brata Alberta.

 Jest to szkoła niepubliczna utworzona dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  im. Św. Brata Alberta w Szczecinie.