Tak, Pomagam!

Już po raz trzynasty  zorganizowana została przedświąteczna zbiórka żywności Caritas. W zbiórkę włączyli się również wolontariusze naszej Placówki, którzy pod opieką pani Krystyny Mariak zbierali artykuły codziennej potrzeby. Wszystkim wolontariuszom bardzo dziękujemy!