Udział wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Im. św. Brata Alberta w Szczecinie w projekcie „Globalna Wioska” Police, dn. 13.10.2018 r.

  1. 1. Prezentacja selektywnie wybranych krajów Europy, Azji i Afryki połączona z degustacją typowych potraw.
  2.  2. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Zawody sportowe.    
  3.  3. Zajęcia integracyjne przy wspólnym ognisku. Biesiadowanie, rozmowy, poznawanie kultury i języka różnych narodowości