Wolontariat w Placówce

Młodzież naszego Ośrodka angażuje się w pomoc dla Domu Samotnej Matki, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Karwowie.