•  Rekrutacja 2019/2020
    Rekrutacja 2019/2020
  • Szkoła Podstawowa
    Szkoła Podstawowa
  • Informacje dla rodziców
    Informacje dla rodziców

Wolontariat w Placówce

Młodzież naszego Ośrodka angażuje się w pomoc dla Domu Samotnej Matki, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Karwowie.