•  Rekrutacja 2019/2020
    Rekrutacja 2019/2020
  • Szkoła Podstawowa
    Szkoła Podstawowa
  • Informacje dla rodziców
    Informacje dla rodziców

Wychowankowie w koszarach 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie