MOS im. Św. Brata Alberta

Wycieczka do AWSD w Szczecinie

10 kwietnia nasi wychowankowie zwiedzili Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie.