MOS im. Św. Brata Alberta

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ ZAWITAŁA DO OŚRODKA BRATA ALBERTA W SZCZECINIE