MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im. Św. Brata Alberta w Szczecinie

Pomagamy chłopcom w wieku szkolnym, którzy mają trudności w uczeniu się, nie radzą sobie z emocjami, w relacjach społecznych i są zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

Szansa dla Twojego dziecka

Jak pomagamy?

Działamy kompleksowo, bo wierzymy, że tylko praca we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka przynosi trwałe rezultaty i tworzy warunki sprzyjające zmianie.

Jako specjaliści, pracujący z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami uważamy, że młodzieżowy ośrodek socjoterapii to szansa na nowe życie, ukończenie szkoły i osiągnięcie sukcesu.

Profesjonalna
opieka

Zapewniamy całodobową, specjalistyczną opiekę dydaktyczno – wychowawczą

Godne
warunki

Gwarantujemy całodzienne wyżywienie i dobre warunki socjalno - bytowe

Zajęcia
specjalistyczne

m.in. socjoterapia, konsultacje psychologiczne

Koła
zainteresowań

m.in. koło wolontariatu, koło ogrodnicze

Profesjonalna
opieka

Zapewniamy całodobową, specjalistyczną opiekę dydaktyczno – wychowawczą

Godne
warunki

Gwarantujemy całodzienne wyżywienie i dobre warunki socjalno - bytowe

Zajęcia
specjalistyczne

m.in. socjoterapia, konsultacje psychologiczne

Koła
zainteresowań

m.in. koło wolontariatu, koło ogrodnicze

sw brat albert
Patron placówki

Św. Brat Albert Chmielowski

Powodowany heroiczną miłością Boga i bliźnich poświęcił swe życie służbie bezdomnym i opuszczonym.

Otwierał dla nich przytuliska, aby przez stworzenie godziwych warunków życia ratować w nich ludzką godność i kierować ku Bogu.

Zakładał również domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym, wyszukując dla nich pracę.

Jak poznać, że mój syn potrzebuje pomocy?

Drogi Rodzicu! O problemach Twojego dziecka mogą świadczyć poniższe zachowania:

Pomóż swojemu dziecku

Młody człowiek nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, jakie zagrożenia niesie takie zachowanie – Ty wiesz!
NIE CZEKAJ! PRZYJDŹ DO NAS!
Rekrutacja

Jak skorzystać z pomocy?

Do naszego ośrodka może trafić chłopiec realizujący obowiązek szkolny w klasie 6,7 lub 8 szkoły podstawowej (12-18 lat).

Złożenie dokumentów

W wykazie znajdziesz listę dokumentów obowiązkowych i dodatkowych.

Rozpatrzenie podania

Rozpatrzymy podanie i wydamy decyzję dotyczącą przyjęcia do placówki.

Przyjęcie do placówki

Po wydaniu pozytywnej decyzji Twój syn rozpocznie naukę w naszej placówe.

Wieści z życia naszego ośrodka

Aktualności

Nasi podopieczni aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych w naszym ośrodku jak i po za nim.