MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Praktyka w MOS

Praktyki pedagogiczne

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Św. Brata Alberta jest placówką najchętniej wybieraną przez studentów na odbywanie praktyk pedagogicznych. Dzięki temu zyskują doświadczenie zwłaszcza studenci pedagogiki tutejszego Uniwersytetu Szczecińskiego, jak i innych szczecińskich uczelni wyższych. W przeciągu ostatnich trzech lat, praktykę odbyło u Nas około 100 studentów, którzy dzięki współpracy z kadrą pedagogiczną, nabyli doświadczenia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, a także wzbogacili swoją wiedzę o niezbędną dokumentację charakterystyczną dla Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

MOS im. św. Brata Alberta jest otwarty na współpracę z młodzieżą, jak i uczelniami wyższymi, które kształcą przyszłe kadry pedagogiczne.

Skontaktuj się z nami

Przekaż 1% podatku

Partnerstwo Centrum Edukacyjnego Archdiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ze stowarzyszeniem PARAFIADA

Przekaż 1% podatku

KRS 0000124134 / poz. 125 PiT

Z dopiskiem „Szkoła” / poz. 128 PiT