MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Kontakt

Dane kontaktowe

Adres

ul. Świerkowa 7, 71-490 Szczecin

Telefon

91 453 80 26 lub 609 090 240

Fax

91 453 80 27

Email

mos@mosbrataalberta.szczecin.pl