MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

O nas

Najważniejsze informacje

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie jest kameralną placówką, położoną w malowniczym miejscu Szczecina, w Lesie Arkońskim.

Ośrodek jest dobrze skomunikowany z centrum Szczecina (dogodny dojazd tramwajem linii 3, 10 oraz autobusem 51), przeznaczoną dla chłopców od 12 do 18 roku życia, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Prowadzimy nabór ciągły do klas V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

Program realizowany w Specjalnej Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta, która jest integralną częścią ośrodka, jest tożsamy (pokrywa się) z materiałem realizowanym w innych szkołach podstawowych.

Zespoły klasowe liczą maksymalnie 16 osób, a nauczyciele dostosowują sposób nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.

W MOS im. św. Brata Alberta obok szkoły podstawowej, działa internat, w którym wychowankowie mają zapewnione:

Nasz zespół składa się z nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów i socjoterapeutów.

Działamy kompleksowo, bo wierzymy, że tylko praca we wszystkich sferach funkcjonowania dziecka przynosi trwałe rezultaty i tworzy warunki sprzyjające zmianie.

Nasze oddziaływania nie ograniczają się jedynie do szkoły i internatu, dbamy również o poprawę relacji w obrębie środowiska rodzinnego, prowadząc konsultacje i warsztaty dla rodziców.

Jesteśmy świadomi, że nasi podopieczni nierzadko niosą ze sobą spory bagaż trudnych doświadczeń szkolnych, rodzinnych i życiowych.

Dlatego też każdy z nas, członków zespołu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie, dba o sferę emocjonalną dziecka, rozwój jego wrażliwości i empatii.

W naszej pracy staramy się wychodzić poza schematy, poszukiwać nowych rozwiązań.

Jako specjaliści, pracujący z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami uważamy, że młodzieżowy ośrodek socjoterapii to szansa. Według nas MOS im. św. Brata Alberta to szansa dla Państwa dziecka (podopiecznego) na:

Jeśli chcą dać Państwo swojemu dziecku (podopiecznemu) szanse na przerwanie błędnego koła niepowodzeń i niewłaściwych zachowań, zapraszamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji w naszym ośrodku pod numerem telefonu: 600 45 45 70, 606 685 149 , 609 094 488 lub drogą elektroniczną: mos@mosbrataalberta.szczecin.pl.

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ, BARDZO TRUDNĄ SYTUACJĄ TOCZĄCEJ SIĘ WOJNY NA UKRAINIE, DOSTOSOWALIŚMY SIĘ DO BIEŻĄCYCH POTRZEB.

REKRUTUJEMY DO NASZEGO OŚRODKA MŁODZIEŻ UKRAIŃSKĄ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, MAMY WSRÓD PRACOWNIKÓW BIEGŁEGO TŁUMACZA JĘZYKA ORAZ W RAZIE POTRZEBY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA .

Skontaktuj się z nami

Przekaż 1% podatku

Partnerstwo Centrum Edukacyjnego Archdiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ze stowarzyszeniem PARAFIADA

Przekaż 1% podatku

KRS 0000124134 / poz. 125 PiT

Z dopiskiem „Szkoła” / poz. 128 PiT