MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Projekt "Klasa z drewna"

Zajęcia, warsztaty i edukacja

W związku z realizacją na terenie MOS projektu ekologicznego pod hasłem „Klasa z drewna”, chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszej placówki.

Głównym celem projektu jest edukacja w zakresie właściwych postaw i zachowań na terenach leśnych, zrównoważonej gospodarki leśnej, promowanie społecznej funkcji lasu a w szczególności aktywizację dzieci i młodzieży poprzez edukację przyrodniczo-leśną.

Mamy w zamiarze prowadzenie regularnych zajęć terenowych, żywych lekcji i warsztatów przyrodniczych. Pokazanie wykorzystania drewna w różnych aspektach życia, jako ekologicznego i trwałego surowca.

Grupą docelową projektu są uczniowie wszystkich szczecińskich szkół podstawowych i przedszkoli, jak również mieszkańcy Szczecina.

Środki na realizację projektu otrzymaliśmy od Lasów Państwowych, za bardzo dziękujemy.

Nasza placówka położona jest w granicach miasta Szczecin, w dużym kompleksie leśnym „Las Arkoński” , na obszernej śródleśnej polanie.

Ogromny walor przyrodniczy stanowi bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Wkrzańskiej.

Na terenie obiektu są liczne nasadzenia rodzimych drzew iglastych i liściastych, jak również krzewów.

Okolica umożliwia bezpośredni kontakt ze zwierzyną leśną, np. sarnami, dzikami, wiewiórkami i licznym ptactwem.

Jako uwieńczenie projektu wybudowaliśmy specjalną ” Klasę z drewna”, tj. zadaszoną wiatę z ławami i stołami na ok. 50 osób, oraz domek dla zwierząt z paśnikiem i zagrodą, gdzie już wkrótce pojawi się największa atrakcja tj. alpaki.

Będzie można także upiec kiełbaskę przy specjalnie przygotowanym palenisku.

Serdecznie zapraszamy!

Skontaktuj się z nami

Przekaż 1% podatku

Partnerstwo Centrum Edukacyjnego Archdiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ze stowarzyszeniem PARAFIADA

Przekaż 1% podatku

KRS 0000124134 / poz. 125 PiT

Z dopiskiem „Szkoła” / poz. 128 PiT