MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Informacje dla rodziców

Drogi Rodzicu!

Jeżeli obserwujesz u swojego syna większość z poniższych zachowań:

NIE CZEKAJ! PRZYJDŹ DO NAS!

Młody człowiek nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, jakie zagrożenia niesie takie zachowanie. TY, WIESZ! POMÓŻ SWOJEMU DZIECKU!

MOS im. Św. Brata Alberta jest to Ośrodek Socjoterapeutyczny, w którym przebywają chłopcy mający głównie  kłopoty z realizowaniem obowiązku szkolnego. Nasi podopieczni mają często trudności w uczeniu się,  zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym i mogą  być zagrożeni niedostosowaniem społecznym. Wymagają stosowania odpowiedniej organizacji nauki oraz metod pracy wychowawczej, a także pomocy psychoedukacyjnej.

W naszym Ośrodku nie ma czasu na nudę. Wypełniona jest każda godzina dnia, gdzie w domowej atmosferze chłopcy:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Św. Brata Alberta  zatrudnia  kompetentnych  wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, socjoterapeutę.

Kadra pedagogiczna  Ośrodka i Szkoły to ludzie wykształceni, doświadczeni, ale kreatywni i  twórczy. Wspólnie  poszukują nowych technik i  metod w pracy z młodzieżą. Pracują z pasją i ogromnym zaangażowaniem tworząc domową atmosferę, budując w wychowankach poczucie własnej wartości, tworząc poczucie bezpieczeństwa, a swoją postawą dają wzór życia społecznego, religijnego i kulturowego.

Wszyscy pracownicy systematycznie  podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych formach doskonalenia, tj.: kursach, studiach podyplomowych, konferencjach oraz warsztatach i szkoleniach specjalistycznych.

Zasady przyjmowania wychowanków

Jakie dziecko może do nas trafić?

Chłopiec – realizujący obowiązek szkolny w klasie 6,7 lub 8 szkoły podstawowej (12-18 lat).

Dokumenty niezbędne do rekrutacji i przyjęcia

Rekrutacja (dokumenty obowiązkowe):

Przyjęcie (dokumenty dodatkowe):

Wstępnie możliwe jest przesłanie dokumentacji faxem oraz kontakt telefoniczny.

Po zapoznaniu się przez Dyrekcję placówki z dokumentacją, rodzic/opiekun prawny, jest zaproszony do Ośrodka wraz z dzieckiem na rozmowę wstępną, która ma celu zapoznanie z zasadami funkcjonowania placówki, weryfikację dokumentów i podanych informacji, wstępną diagnozę.

Skontaktuj się z nami

Przekaż 1% podatku

Partnerstwo Centrum Edukacyjnego Archdiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ze stowarzyszeniem PARAFIADA

Przekaż 1% podatku

KRS 0000124134 / poz. 125 PiT

Z dopiskiem „Szkoła” / poz. 128 PiT