MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Przydatne strony

Linki do przydatnych stron

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)

http://www.ore.edu.pl/

Ministerstwo Edukacji narodowej – MEN

http://www.men.gov.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu (OKE)

http://www.oke.poznan.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie (CKE)

http://www.cke.edu.pl/

Portal Edukacyjny GIMTEST

http://gimtest.pl/

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

http://www.kuratorium.szczecin.pl/

Pielgrzymka Rowerowa

http://szczecinska-rowerowa.pl/

Komisariat Policji – Pogodno

http://www.kmp.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=72

Katolickie Liceum Ogólnokształcące (KLO)

http://www.sk.edu.pl/

Katolickie Gimnazjum im. Św. S. Kostki

http://www.katgim.pl/

Parafia pw. św. Kazimierza przy ul. Broniewskiego

kazimierz.szczecin.pl/

Poradnie psychologiczno–pedagogiczne

Centrum psychologiczno – pedagogiczne ul. Łaziebna 6

http://www.cpp.szczecin.pl/

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 ul. Jana Pawła II 2 Szczecin
http://www.ppp1.szczecin.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2

ul. Jaśminowa 4, 70-773 Szczecin

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3

Ul. Emilii Plater 86 Szczecin

http://www.ppp3.szczecin.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4

ul. Romera 2  Szczecin

http://ppp4.szczecin.pl/

Skontaktuj się z nami

Przekaż 1% podatku

Partnerstwo Centrum Edukacyjnego Archdiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ze stowarzyszeniem PARAFIADA

Przekaż 1% podatku

KRS 0000124134 / poz. 125 PiT

Z dopiskiem „Szkoła” / poz. 128 PiT