MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Rozwijamy pasje – nowe stoły do tenisa stołowego

Rozwijamy pasje naszych podopiecznych Wśród naszych podopiecznych staramy się rozwijać nowe zainteresowania. W ostatnim czasie zakupiliśmy dwa nowe stoły do tenisa stołowego na których chłopcy przygotowują się do startu w turniejach