MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Akcja „Adopcja na odległość”

Wspaniała inicjatywa W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy podjętą w latach wcześniejszych akcję „Adopcja na odległość”, której celem jest otoczenie opieką potrzebującego dziecka z Kenii i zapewnienie mu materialnych środków przeznaczonych na naukę i wyżywienie. Dziś w naszym Ośrodku pojawił się ks. Joseph, który opowiadał nam jak wygląda codzienne życie w jego kraju…