MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Akcja „Adopcja na odległość”

Wspaniała inicjatywa

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy podjętą w latach wcześniejszych akcję „Adopcja na odległość”, której celem jest otoczenie opieką potrzebującego dziecka z Kenii i zapewnienie mu materialnych środków przeznaczonych na naukę i wyżywienie. Dziś w naszym Ośrodku pojawił się ks. Joseph, który opowiadał nam jak wygląda codzienne życie w jego kraju…

Skontaktuj się z nami

Przekaż 1% podatku

Partnerstwo Centrum Edukacyjnego Archdiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ze stowarzyszeniem PARAFIADA

Przekaż 1% podatku

KRS 0000124134 / poz. 125 PiT

Z dopiskiem „Szkoła” / poz. 128 PiT