MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Koncert chóru Collegium Maiorum

Piękny jubileusz Uczestniczyliśmy w jubileuszowym koncercie chóru (Collegium Maiorum – chór ZUT w Szczecinie), w którym śpiewa nasza nauczycielka muzyki- Pani Bożenka.