MOS im. Św. Brata Alberta
w Szczecinie

Koncert chóru Collegium Maiorum

Piękny jubileusz

Uczestniczyliśmy w jubileuszowym koncercie chóru (Collegium Maiorum – chór ZUT w Szczecinie), w którym śpiewa nasza nauczycielka muzyki- Pani Bożenka.

Skontaktuj się z nami

Przekaż 1% podatku

Partnerstwo Centrum Edukacyjnego Archdiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Ze stowarzyszeniem PARAFIADA

Przekaż 1% podatku

KRS 0000124134 / poz. 125 PiT

Z dopiskiem „Szkoła” / poz. 128 PiT