O nas

Witamy serdecznie na stronie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
im. św. Brata Alberta.

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta wraz z Gimnazjum im. Św. Brata Alberta jest niepubliczną placówką oświatową działającą  w ramach Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

MOS im. św. Brata Alberta to placówka resocjalizacyjna dla chłopców. Ośrodek ma ponad
20-letnią historię, która rozpoczęła się 2 września 1991 roku.

Prowadzi działalność edukacyjno – terapeutyczną  w formie pracy ciągłej, całodobowej, jako placówka nieferyjna.

Celem Ośrodka jest:

– udzielanie pomocy edukacyjno – terapeutycznej młodzieży męskiej w wieku gimnazjalnym z zaburzeniami zachowania i zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

– eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń w zachowaniu poprzez przygotowywanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi,

– przygotowanie wychowanków do dalszego życia, usamodzielnienia, do wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.

 

Realizując powyższe cele Ośrodek  kieruje się zasadami: etyki katolickiej w pedagogice i wychowaniu, obowiązującym prawem, zarządzeniami organów nadzorujących pracę Ośrodka, dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie i rozwój osobowy podopiecznych.

Szczególną uwagę  przykładamy do tworzenia domowej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa, nawiązywania poprawnych relacji interpersonalnych, prawidłowej i życzliwej  komunikacji z drugą osobą, ale przede wszystkim wzajemnego zaufania i więzi między pracownikami (nauczycielami, wychowawcami, pracownikami niepedagogicznymi) a wychowankami.

Wyzwaniem naszej placówki jest przywrócenie uczniom i wychowankom wiary we własne umiejętności, umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nauczenie odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania.

Placówka  podejmuje współpracę   również z  rodzinami i opiekunami prawnymi  wychowanków. Podstawowym  celem  tej współpracy jest przygotowanie środowiska rodzinnego do podtrzymywania i utrwalania pozytywnych zmian w zachowaniu chłopców, respektowaniu norm społecznych oraz postępów w nauce poprzez wszechstronne wsparcie i pedagogizację rodziców oraz prawnych opiekunów.

Gimnazjum i  internat stanowią  integralne elementy ośrodka, dlatego też w równym stopniu realizowane są w nich wszystkie działania wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne.

Wychowankowie maja możliwość nadrobienia zaległości szkolnych z poprzednich lat oraz rozwijania zainteresowań pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe, liczne koła zainteresowań, nowatorskie formy spędzania wolnego czasu ).

Uczniowie z przynajmniej rocznym opóźnieniem edukacyjnym mogą skorzystać z prawa promocji śródrocznej (ukończenia dwóch klas w jednym roku szkolnym)

Ośrodek położony jest w  centrum  Lasku Arkońskiego,  jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych  Szczecina i  województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią i dniem dzisiejszym, z ofertą edukacyjną i  wychowawczą, a także urokami pięknej Ziemi Szczecińskiej i Pomorza Zachodniego.

1 70-496 000-903 HP0-063 000-958 C2090-617 000-N23 070-573-VB 920-241 A2040-441 M70-301 ht0-201 lx0-102 1y0-309 312-50v8 1z0-507 642-584 646-048 646-580 000-453 117-201 117-202 c4040-221 c2010-652 640-554 200-120 1Z0-060 000-223 251-223 1Z0-507 C2020-010 00M-246 ST0-174 70-301 MB3-413 1Z1-560 646-203 9L0-507 070-686 000-N21 C2010-503 642-661 920-807 1Y0-731 640-721 HP2-B103 NS0-102 0B0-104 000-753 640-822 9L0-408 HP0-791 070-332 070-553-VB 642-902 000-919 1Z0-043 MB6-817 CV0-001 MB3-209 646-653 920-254 HP2-N29 M2090-194 C_TPLM30_66 MB3-210 A4040-120 A2090-719 070-285 HP0-Y37 70-235 HP0-752 HP2-E58 70-342 P2090-038 000-903 000-872 070-544-Csharp 642-845 70-656BIG5 HP0-236 510-802 CCA-470 ST0-066 70-331 1Y0-962 I10-003 000-255 1Z1-255 310-045 922-093 LOT-836 920-124 000-543 SU0-221 642-883 C2030-280 HP0-427 C4040-108 C2180-278 MB4-641 HP0-505 070-235 A2040-442 98-367 9L0-007 HP0-651 070-573-VB C_HANATEC_1 1Z1-899 1Z1-023 70-663 650-752 COG-180 700-038 70-498 000-109 JN0-561 MB6-285 642-845 HP0-236 510-802 CCA-470 ST0-066 70-331 1Y0-962 I10-003 000-255 1Z1-255 9A0-156 HP0-086 1Z1-541 LOT-836 920-124 000-543 C4040-108 642-883 C2030-280 HP0-427 C2180-278 MB4-641 HP0-505 070-235 A2040-442 98-367 070-512 MB2-422 650-178 JN0-304 1Z0-597 HP0-083 M2170-652 HP0-P16 70-431 HD0-400 P2070-072 650-474 642-642 1Y0-309 1Y0-309 9L0-612 70-642 JN0-533 1Y0-A03 642-274 E20-018 A2010-656 70-655 HH0-440 M4040-503 1Z1-485 70-682 070-688 HP3-C33 9L0-063 000-454 000-670 HD0-100 000-108 70-464 000-781 HP0-D06 646-206 HP0-M25 MB3-214 HP2-B71 646-057 220-802 000-965 000-289 220-801 LOT-924 000-926 BCP-211 EVP-101 000-235 1Z0-233 070-225 000-M76 510-306 050-705 HP0-725