O nas

Witamy serdecznie na stronie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
im. św. Brata Alberta.

 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta wraz z Gimnazjum im. Św. Brata Alberta jest niepubliczną placówką oświatową działającą  w ramach Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

MOS im. św. Brata Alberta to placówka resocjalizacyjna dla chłopców. Ośrodek ma ponad
20-letnią historię, która rozpoczęła się 2 września 1991 roku.

Prowadzi działalność edukacyjno – terapeutyczną  w formie pracy ciągłej, całodobowej, jako placówka nieferyjna.

Celem Ośrodka jest:

– udzielanie pomocy edukacyjno – terapeutycznej młodzieży męskiej w wieku gimnazjalnym z zaburzeniami zachowania i zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

– eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń w zachowaniu poprzez przygotowywanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi,

– przygotowanie wychowanków do dalszego życia, usamodzielnienia, do wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu.

 

Realizując powyższe cele Ośrodek  kieruje się zasadami: etyki katolickiej w pedagogice i wychowaniu, obowiązującym prawem, zarządzeniami organów nadzorujących pracę Ośrodka, dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie i rozwój osobowy podopiecznych.

Szczególną uwagę  przykładamy do tworzenia domowej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa, nawiązywania poprawnych relacji interpersonalnych, prawidłowej i życzliwej  komunikacji z drugą osobą, ale przede wszystkim wzajemnego zaufania i więzi między pracownikami (nauczycielami, wychowawcami, pracownikami niepedagogicznymi) a wychowankami.

Wyzwaniem naszej placówki jest przywrócenie uczniom i wychowankom wiary we własne umiejętności, umożliwienie osiągnięcia sukcesu, nauczenie odpowiedzialności za własne wybory, decyzje i zachowania.

Placówka  podejmuje współpracę   również z  rodzinami i opiekunami prawnymi  wychowanków. Podstawowym  celem  tej współpracy jest przygotowanie środowiska rodzinnego do podtrzymywania i utrwalania pozytywnych zmian w zachowaniu chłopców, respektowaniu norm społecznych oraz postępów w nauce poprzez wszechstronne wsparcie i pedagogizację rodziców oraz prawnych opiekunów.

Gimnazjum i  internat stanowią  integralne elementy ośrodka, dlatego też w równym stopniu realizowane są w nich wszystkie działania wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne.

Wychowankowie maja możliwość nadrobienia zaległości szkolnych z poprzednich lat oraz rozwijania zainteresowań pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe, liczne koła zainteresowań, nowatorskie formy spędzania wolnego czasu ).

Uczniowie z przynajmniej rocznym opóźnieniem edukacyjnym mogą skorzystać z prawa promocji śródrocznej (ukończenia dwóch klas w jednym roku szkolnym)

Ośrodek położony jest w  centrum  Lasku Arkońskiego,  jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych  Szczecina i  województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią i dniem dzisiejszym, z ofertą edukacyjną i  wychowawczą, a także urokami pięknej Ziemi Szczecińskiej i Pomorza Zachodniego.

replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags C2140-820 CAS-001 HP0-J11 9L0-607 C2040-917 70-236 00M-238 HP0-J11 HP2-Z28 C2020-615 JK0-017 C2140-820 CAS-001 HP0-J11 9L0-607 C2040-917 HP0-J28 MB0-001 HP0-M28 HP2-H13 70-534 70-463 70-480 70-485 70-481 70-488 70-496 70-511 70-511 70-532 70-576 220-603 HT0-101 HP0-053 HP0-091 HP0-255 HP0-276 HP0-490 HP0-727 HP0-655 C2010-023 C2010-502 C2010-571 C2010-570 JN0-100 JN0-201 JN0-342 JN0-343 JN0-520 JN0-541 C2140-820 650-156 CAS-001 LOT-753 M2050-244 00M-238 HP0-J11 HP2-Z28 000-387 820-422 070-667 070-646Big5 C2020-615 000-904 JK0-017 A2040-402 000-N27 642-523 070-217 C2140-820 650-156 CAS-001 LOT-753 1Z0-597 HP0-083 M2170-652 HP0-P16 70-431 HD0-400 P2070-072 650-474 642-642 1Y0-309 1Y0-309 9L0-612 70-642 JN0-533 1Y0-A03 642-274 E20-018 A2010-656 70-655 HH0-440 700-201 644-344 200-310 300-085 9A0-279 200-401 9A0-318 9A0-350 644-337 600-460 9A0-042 I10-002 9A0-303 642-780 9A0-164 210-451 C4090-461 500-801 700-703 9A0-314 C_BOWI_41 300-075 C4090-971 windows-7-Key Windows-8-key windows-10-key Office-2010-key Office-2013-key windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Key Windows-8-key windows-10-key windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale